Logowanie

Start  Poprzedni  Dalej

Administrator pracujący na poziomie ministerialnym może przypisać użytkownikowi rolę Słowniki centralne i systemowe. Podczas logowania wybieramy aplikację Słowniki centralne i systemowe.

 

slow log

 

Następnie wybieramy rolę Słowniki centralne i systemowe.

 

slow role

 

Pojawi się główne okno modułu Słowniki centralne i systemowe.

 

okno sl cs

 

W oknie "Administracja słownikami" możemy odczytać jaki jest numer aktualnie rozdystrybuowanej wersji słowników. Za pomocą ikony przegladaj_ikona możemy sprawdzić zawartość tego zestawu słowników.

Aby rozpocząć pracę, wybieramy jedną z dostępnych możliwości: Słowniki centralne, Słowniki systemowe, Parametry systemowe, Dystrybucja lub inne.