Informacja


Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2014 r. system SAC, a od 17 marca 2014 r. systemy QuickStat i sFundusz, zastąpiła Centralna Aplikacja Statystyczna (CAS), w której zbierane i przetwarzane są dane z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, opieki nad dzieckiem do lat 3, funduszu alimentacyjnego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Dostęp do aplikacji możliwy jest z wykorzystaniem loginu i hasła używanego dotychczas w systemach SAC, QuickStat i sFundusz.

Logowanie do aplikacji


W przypadku osób posiadających więcej niż jedno konto użytkownika dla systemów SAC, QuickStat, sFundusz, możliwe jest połączenie kont w ramach Centralnej Aplikacji Statystycznej, co pozwoli na posługiwanie się jednym identyfikatorem i hasłem w dostępie do aplikacji. W tym celu po zalogowaniu do aplikacji na konto, które chcemy pozostawić jako aktywne, należy wykonać operację scalenia tożsamości kont użytkownika.

Instrukcja scalania tożsamości kont Użytkowników Centralnej Aplikacji Statystycznej
Film instruktażowy scalania tożsamości kont Użytkowników Centralnej Aplikacji Statystycznej


Procesy sprawozdawcze w zakresie przekazywania sprawozdań resortowych i zbiorów centralnych z podobszarów: Pomoc Społeczna, Wsparcie Rodziny i System Pieczy Zastępczej; realizowane są z użyciem aplikacji CAS w sposób analogiczny jak przebiegały one dotychczas w aplikacji SAC.
Dla użytkowników podobszarów: Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, Opieka nad dzieckiem do lat 3; posługujących się dotychczas systemami QuickStat i sFundusz, przygotowane zostały instrukcje prezentujące w jaki sposób zrealizować obowiązek sprawozdawczy w zakresie zbiorów centralnych i sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Instrukcja wczytywania/wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR
Film instruktażowy wczytywania/wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR
Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR
Film instruktażowy wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR
Instrukcja wczytywania/wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA
Film instruktażowy wczytywania/wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA
Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA
Film instruktażowy wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA
Instrukcja wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru OP-3
Film instruktażowy wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru OP-3


Funkcje systemu QuickStat w zakresie prowadzenia rejestru żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów realizowane są obecnie w systemie Rejestr Żłobków. Dostęp do niego możliwy jest z wykorzystaniem loginu i hasła używanego dotychczas w systemie QuickStat. By przejść do aplikacji Rejestr Żłobków użyj poniższego linku.