Informacja


Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2014 r. system SAC, a od 17 marca 2014 r. systemy QuickStat i sFundusz, zastąpiła Centralna Aplikacja Statystyczna (CAS), w której zbierane i przetwarzane są dane z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, opieki nad dzieckiem do lat 3, funduszu alimentacyjnego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Dostęp do aplikacji możliwy jest z wykorzystaniem loginu i hasła używanego dotychczas w systemach SAC, QuickStat i sFundusz.

Klucze Log Logowanie do aplikacji


W przypadku osób posiadających więcej niż jedno konto użytkownika dla systemów SAC, QuickStat, sFundusz, możliwe jest połączenie kont w ramach Centralnej Aplikacji Statystycznej, co pozwoli na posługiwanie się jednym identyfikatorem i hasłem w dostępie do aplikacji. W tym celu po zalogowaniu do aplikacji na konto, które chcemy pozostawić jako aktywne, należy wykonać operację scalenia tożsamości kont użytkownika.

link_xml.gif Instrukcja scalania tożsamości kont Użytkowników Centralnej Aplikacji Statystycznej
link_exe.gif Film instruktażowy scalania tożsamości kont Użytkowników Centralnej Aplikacji Statystycznej


Procesy sprawozdawcze w zakresie przekazywania sprawozdań resortowych i zbiorów centralnych z podobszarów: Pomoc Społeczna, Wsparcie Rodziny i System Pieczy Zastępczej; realizowane są z użyciem aplikacji CAS w sposób analogiczny jak przebiegały one dotychczas w aplikacji SAC.
Dla użytkowników podobszarów: Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, Opieka nad dzieckiem do lat 3; posługujących się dotychczas systemami QuickStat i sFundusz, przygotowane zostały instrukcje prezentujące w jaki sposób zrealizować obowiązek sprawozdawczy w zakresie zbiorów centralnych i sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej.

link_xml.gif Instrukcja wczytywania/wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR
Film instruktażowy wczytywania/wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR
link_xml.gif Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR
link_exe.gif Film instruktażowy wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR
link_xml.gif Instrukcja wczytywania/wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA
Film instruktażowy wczytywania/wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA
link_xml.gif Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA
Film instruktażowy wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA
link_xml.gif Instrukcja wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru OP-3
Film instruktażowy wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru OP-3


Funkcje systemu QuickStat w zakresie prowadzenia rejestru żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów realizowane są obecnie w systemie Rejestr Żłobków. Dostęp do niego możliwy jest z wykorzystaniem loginu i hasła używanego dotychczas w systemie QuickStat. By przejść do aplikacji Rejestr Żłobków użyj poniższego linku.