Centralna Aplikacja Statystyczna
Logowanie do aplikacji
Rejestracja jednostki i użytkownika
Uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania konsultacji lub zgłoszenia problemów dotyczących działania Centralnej Aplikacji Statystycznej, należy kontaktować się z Centralnym Help Deskiem firmy Sygnity. Kontakt jest możliwy przy użyciu:Zgłoszenia błędów oraz awarii możliwe są jedynie poprzez: stronę www, pocztę elektroniczną lub fax. Zgłoszenia poprzez pocztę elektroniczną oraz fax, wymagają załączenia wypełnionego formularza:


Pliki do pobrania


Pobierz Instrukcję konfiguracji przeglądarki do pracy w Centralnej Aplikacji Statystycznej
Instrukcja zawiera informację, w jaki sposób przygotować przeglądarkę do pracy w Centralnej Aplikacji Statystycznej. Opisuje konfiguracje dla przeglądarek Mozilla Firefox oraz Internet Explorer. Instrukcja w formacie PDF.

Uwaga! Komputer, na którym wykorzystywana będzie Centralna Aplikacja Statystyczna, musi mieć dostęp do internetu przez port 8443. W razie konieczności, operację udostępnienia musi wykonać lokalny administrator sieci.Pobierz Instrukcję rejestrowania jednostki i użytkownika w Centralnej Aplikacji Statystycznej
Instrukcja zawiera informację, w jaki sposób zarejestrować w Centralnej Aplikacji Statystycznej jednostkę i/lub użytkownika.


Zainstaluj dodatek przeglądarki Google Chrome Frame
Dodatek przeglądarki, po zainstalowaniu którego będzie możliwość przeglądania szczegółów sprawozdań zbiorczych w postaci graficznych mapek i wykresów (dotyczy przeglądarki Internet Explorer).


Słowniki centralne
Pliki zawierające aktualne zestawy słowników centralnych.
Podobszar PS wersja 63 z dnia 2016-10-03

Wcześniejsze zestawy słowników centralnychPobierz JRE 1.6
Pakiet zawiera maszynę wirtualną Javy.

Centralna Aplikacja Statystyczna (wersja 1.10)